ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
310,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.net
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
.org
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
.info
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.ir
22,000 تومان
1 سال
22,000 تومان
1 سال
22,000 تومان
1 سال
.co.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.in
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.biz
522,000 تومان
1 سال
522,000 تومان
1 سال
522,000 تومان
1 سال
.co
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.us
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.xyz
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.shop
398,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains