هاست دانلود پر حجم

هاست 1 ترابایت

فضای هاست = 1 ترابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
گواهی ssl رایگان

هاست 2 ترابایت

فضای هاست = 2 ترابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
گواهی ssl رایگان

هاست 3 ترابایت

فضای هاست = 3 ترابایت
ترافیک ماهانه = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
گواهی ssl رایگان