سرور اختصاصی فرانسه

AMD Opteron 6T

مدل پردازنده » AMD Opteron 6T
فرکانس پردازنده » 3.8Ghz +
هسته واقعی و هسته مجازی » 4Cores - 8Threads
رم اختصاصی » 32GB DDR3
هارد اصلی » 2x4TB SATA3
لایت اسپید » رایگان
سی پنل » رایگان
مدیریت و پشتیبانی کامل سرور

Intel Xeon E3

مدل پردازنده » Intel Xeon E3
فرکانس پردازنده » 3.2Ghz +
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 4Threads
رم اختصاصی » 16GB DDR3
هارد اصلی » 2 عدد هارد 2 ترابایتی
لایت اسپید » رایگان
سی پنل » رایگان
مدیریت و پشتیبانی کامل سرور

Intel Xeon E3

مدل پردازنده » Intel Xeon E3
فرکانس پردازنده » 3.2Ghz +
هسته واقعی و هسته مجازی 4Cores - 4Threads
رم اختصاصی » 32GB DDR3
هارد اصلی » 2 عدد هارد 2 ترابایتی
لایت اسپید » رایگان
سی پنل » رایگان
مدیریت و پشتیبانی کامل سرور

Intel Xeon E5

مدل پردازنده » Intel Xeon E5
فرکانس پردازنده » 2.6/3.4Ghz
هسته واقعی و هسته مجازی »6Cores - 12Threads
رم اختصاصی » 64GB DDR3
هارد اصلی »2x4TB SOFT
ترافیک ماهیانه » نامحدود
پورت گارانتی شده » 500 مگابیت
لایت اسپید » رایگان
سی پنل » رایگان
مدیریت و پشتیبانی کامل سرور