سرور اختصاصی آلمان

Intel Core i7-920

Intel Core i7-920
48GB RAM
2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

  • 30 TB Traffic
Intel Core i7-2600

Intel Core i7-2600
4x RAM 8192 MB DDR3
2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
Cpanel رایگان

Intel Core i7-2600

Intel Core i7-2600
RAM 32GB
3*2 SATA Enterprise

Intel Core i7-3770

Intel Core i7-3770
RAM 16GB
2*2 SATA Enterprise

Intel Xeon E3-1245V2

Intel Xeon E3-1245V2
RAM 16GB
3*2 SATA Enterprise

Intel Xeon E3-1246V3

Intel Xeon E3-1246V3
RAM 32GB
240*2 SSD